Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva fullmaktstvist mellan Nordea och dödsbo

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Arv, gåva och testamente, Advokat, Avtalsrätt