Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:32
Avsändare
Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt