Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Par får inte riva pigkammare i villa som utgör byggnadsminne

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor