Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Pingstkyrka förlorar fastighetstaxeringsmål - HFD prövar inte målet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Kyrkorätt, Inkomstskatt - företag