Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

PMÖD ogiltigförklarar patent - ändringar saknar stöd i ursprunglig patentansökan

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Patenträtt