Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Prästlönetillgångar för år 2010–2013 oinskränkt skattskyldiga

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - företag, Skatteprocess, Kyrkorätt