Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Preskription friar ex-anställd för miljonhälerier på myntkabinettet

Preskription friar ex-anställd för miljonhälerier på myntkabinettet
Vid den omfattande inventeringen visade det sig att ett stort antal värdefulla mynt saknades i Kungliga Myntkabinettets samlingar. Bild: Kungliga Myntkabinettet
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Egendomsbrott, Åklagare, Polis, Straffprocess, Kultur, idrott och fritid

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).