Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rådmans beslut gör inte henne jävig i det slutliga avgörandet

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Övrig immaterial- och marknadsrätt