Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Refererade till domstolsledamöter som ”kammarrättens korrupta horor” – man får penningböter

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig offentlig rätt, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt