Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Region Skåne förlorar om preskription av patientskada

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Avtalsrätt