Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Egendomsbrott, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Övrig internationell rätt