Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Religiös församling tillät ”barnaga” - ingen kränkning av rätten till familjeliv att frånta föräldrarna vårdnaden

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Socialrätt, Vårdnad, umgänge och boende, Europakonventionen, Mänskliga rättigheter