Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Representant för Jehovas får ingen prövning i HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Kyrkorätt, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen