Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Träder i kraft
SFS-nummer
2020:416
Omnämnda SFS
1999:178, 2020:72, 2009:211, 2016:22, 2019:132
Rättsområden
Övrig straffrätt, Trafikbrott, Påföljd, Åklagare, Straffprocess, Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt