Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sanktionsavgift beräknas utifrån tidigare användning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt