Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:48
Avsändare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig