Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sjukpenningmål återförvisas – rätten inte domför med endast en lagfaren domare

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt