Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skarp kritik när högsta instans underkänner en detaljplan i Sigtuna

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Tillståndsfrågor, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor