Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skatt på engångsartiklar

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:48
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Tullärenden, punktskatter m.m., Övrig miljörätt, Föroreningar, avfall och miljöskador