Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Fri rörlighet