Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande