Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skilsmässomål prövas inte i HD – vilandeförklaring behövs inte

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Internationell privat- och processrätt, Civilprocess, Övrig internationell rätt, Äktenskap och samboende

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga