Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skola nekas HD-prövning – inget skadestånd trots oriktig rättstillämpning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Skola och utbildning, Konstitutionell rätt, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga