Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: Utomståenderegeln inte tillämplig – för lågt utomstående ägande

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Fåmansbolag, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig