Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:104
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Skadeståndsrätt, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess