Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stopp för pumprum på Bjärekusten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Naturskydd, Fastighetsbildning