Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Miljödepartementet
Rättsområden
Påföljd, Miljöbrott, Sjö- och transporträtt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Fri rörlighet