Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Styrelseledamot slapp konkursbolags hyresskuld - nu ska HD pröva när förpliktelsen uppkom

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Insolvensrätt, Lokalhyra