Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:143
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt