Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:155
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt