Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillkännagivande om tillkännagivandet (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS-nummer
2020:389
Omnämnda SFS
2012:605, 2000:562
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet