Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillväxtverket förlorar i HFD: Inget utrymme avvika från reglering av jämförelsemånad

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Övrig affärsjuridik, Insolvensrätt