Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Trädgårdsstadsförening i Bromma får överklaga bygglov

Trädgårdsstadsförening i Bromma får överklaga bygglov
Bild från Norra Ängby i Bromma.
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Plan- och byggnadsfrågor