Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tvärstopp för advokat som vill få ut Lantmäteriets rättsfallsreferat

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga