Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utländsk juridisk person kan jämställas med svensk investeringsfond

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag