Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vägen till en klimatpositiv framtid

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:4
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).