Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vårdbolag som fått tillstånd återkallat nekades inhibition – inget PT i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga