Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Viktig princip om interimistisk sjukpenning avgjord i kammarrätten

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig arbetsrätt