Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Villkor i produktgodkännande för träskyddsmedel inte i strid med EU-rätten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Fri rörlighet