Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vitesansökan avslås av MÖD – föreläggandet delgavs fel person

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Buller, Kultur, idrott och fritid, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig