Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Lagförslag: Skärpning av diskrimineringslagen, Nya arbetsgivaravgifter för unga Pågående utredning: Aktiva åtgärder för likabehandling och lönekartläggning, Modernisering av skiljeförfarande Från Arbetsdomstolen: Verksamhetsövergång, Diskrimineringsersättning, Avskedande av chef Från tingsrätt: Chefens ansvar vid kränkande särbehandling

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp