Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Lagnyheter: Nya sanktionsregler i arbetsmiljölagen, Nya sanktionsregler i arbetstidslagen Pågående lagstiftningsarbete: Riksdagsbehandling av reglerna om tidsbegränsade anställningar, Riksdagsuttalande om kränkningar och trakasserier i arbetslivet, Utredning om registerutdrag Från Arbetsdomstolen: Avskedande, Förstärkt anställnings-skydd vid sjukdom, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, Verksamhetsövergång

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp