FAKTURAKÖP

Arbetsrätten i valrörelsen samt lagnyheter och domar från AD.

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Iseskog igenom intressanta arbetsrättsliga förslag från valrörelsen som kan komma att få betydelse i framtiden. Vidare får vi ett nytt prisbasbelopp. På gång är också ett lagförslag om modernisering av skiljemannalagen, utredning om tillsyn och sanktioner i diskrimineringslagen samt EU:s sociala dimension för kommande verksamhetsår. Från AD kom en intressant dom som behandlar uppsägning av sjuk arbetstagare och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Avslutningsvis en dom från EU-domstolen om motiverad särbehandling på grund av religion.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom arbetsrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat