Arbetsrätten i valrörelsen samt lagnyheter och domar från AD.

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Iseskog igenom intressanta arbetsrättsliga förslag från valrörelsen som kan komma att få betydelse i framtiden. Vidare får vi ett nytt prisbasbelopp. På gång är också ett lagförslag om modernisering av skiljemannalagen, utredning om tillsyn och sanktioner i diskrimineringslagen samt EU:s sociala dimension för kommande verksamhetsår. Från AD kom en intressant dom som behandlar uppsägning av sjuk arbetstagare och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Avslutningsvis en dom från EU-domstolen om motiverad särbehandling på grund av religion.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms