Köp nu

Arbetsrätten i valrörelsen samt lagnyheter och domar från AD.

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Iseskog igenom intressanta arbetsrättsliga förslag från valrörelsen som kan komma att få betydelse i framtiden. Vidare får vi ett nytt prisbasbelopp. På gång är också ett lagförslag om modernisering av skiljemannalagen, utredning om tillsyn och sanktioner i diskrimineringslagen samt EU:s sociala dimension för kommande verksamhetsår. Från AD kom en intressant dom som behandlar uppsägning av sjuk arbetstagare och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Avslutningsvis en dom från EU-domstolen om motiverad särbehandling på grund av religion.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp