Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat vinner i HD – entledigas som boutredningsman efter bristande betalning

Advokat vinner i HD – entledigas som boutredningsman efter bristande betalning
Dödsbodelägarna kan inte betala för arbetet - och tillgångarna i Spanien är ”i praktiken oåtkomliga för en svensk boutredningsman”, enligt advokaten. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Internationell privat- och processrätt, Övrig internationell rätt, Bodelning, Arv, gåva och testamente