Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Allt preliminärt korttidsstöd ska gå åter vid sen avstämning – HFD meddelar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga