Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Skatteprocess, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn