Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:155
Avsändare
Finansdepartementet
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt