Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

”Arbetsplatsinspektion” ägde rum på myndighetens kontor – byggbolag slipper sanktionsavgift

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Arbetsmiljö