Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

”Arica Victim” nekas PT - Boliden slipper miljonskadestånd

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig internationell rätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).