Affärsjuridik

Lexnova Nyheter

Köprätt

Nyheter (1140)

Ny kommissionslag

I propositionen föreslås en ny kommissionslag som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1914. Kommission, dvs. uppdrag att köpa eller s...

Rättsområden
Affärsjuridik

Bolag tillåts inte häva hästköp

Ett aktiebolag som köpt en tävlingshäst uppger att hästen är belastad med fel och vill nu häva köpet. Vänersborgs tingsrätt lämnar talan ...

Instans
Vänersborgs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik